Vindkraftverk i genomskärning. Grafik från <a href=Miltronic Sweden" />

Vindkraftverk i genomskärning. Grafik från Miltronic Sweden

Ny vindkraftspark i Nykarleby nästa år

2014-01-08

Redan nästa år kan Nykarleby få en ny vindkraftspark. Parken ska ligga mellan Hirvlax och Monäs i Nykarleby. Energiföretaget O2 ska bygga vindparken och deras projektdirektör, Egon Nordström, säger att de planerar för byggstart nästa år. Efter beslutet ska nu konsultföretaget Ramboll tillsammans med stadsgeodet Tom Johansson granska utlåtanden som fåtts från myndigheter. Därefter ska en mer tydlig plan av projektet utarbetas under hösten. Exakt när projektet kommer att sättas igång kommer att bestämmas på kommunal nivå. En granskning av en delgeneralplan utgör nästa steg för att komma vidare i processen.

9 vindmöllor ska ge el till nästan 18 000 hushåll

Nio stycken vindmöllor ska byggas i vindkraftsparken. Totalt ska dessa ha en kapacitet på 27 megawatt, vilket är tillräckligt för att förse 17 800 hushåll med el enligt beräkningar. Siffrorna är beräknade från en högre mast på området som mäter vindnivån och har bestämt vilken trolig effekt vindmöllorna kan ge. Vindkraftsparken ska heta Kröpuln och är en av fyra nya vindkraftprojekt i området. Denna kommer bli den minsta av vindkraftsparkerna sett till antalet vindmöllor. Projektdirektören Egon Nordström förhåller sig positiv till projektet. Han säger att hittills har projektet gått stadigt framåt och att de förväntar sig ett bra resultat tack vare god planering och god information.