Trasig väg

Trasig väg

Konflikt kring upprustade gator i Nacka

2014-02-11

Omkring 3000 villaägare i Nacka kommun ska tvingas betala för upprustade gator och vägar i kommunen. Detta rapporterade Villaägarnas Riksförbund via ett pressmeddelande den 15:e oktober.

Specifikt gäller det fastighetsägare som bor i Nackas så kallade förnyelseområden, vilka är belägna i bland annat Boo och på Älgö. Kostnaderna går upp i nära 200.000:- per fastighet, och nu protesterar familjerna mot beslutet. Så många som 8 av 10 i kommunen anser att kostnaderna ska finansieras på skattesedeln, vilket går emot Nacka-Moderaternas starka drivande.

- Villaägarnas Riksförbund anser att infrastruktur som gator och allmänna vägar är något som alla kommuninvånare har nytta av och som därför också ska finansieras gemensamt, säger Villaägarnas förbundsjurist Lena Södersten. Vi hoppas förstås att politikerna i Nacka backar.

Beslutet är baserat på ett system som kallas ”gatukostnader” och genomförs här via en princip kallad ”områdesvis fördelning”. Detta innebär att kostnader för byggande och upprustning av allmänna platser och tillhörande anordningar inom ett visst område på ett ”skäligt och rättvist sätt” fördelas på fastigheterna på samma område. I dagsläget är det 27 utav Sveriges 290 Kommuner som använder sig av det omdebatterade systemet, och i många av dessa kommuner har enskilda personer valt att bestrida beslutet.

Villaägarna har bjudit in kommunalråden i Nacka till en debatt den 15 oktober kl 19-21 i Björknässkolans aula, Björknäs skolväg 15, Saltsjö-Boo. Debatten leds av KG Bergström.

För mer information om Gatukostnader, se följande info på boverkets hemsida, samt Cement och betong institutet för mer information och utbildningar m.m. inom betongmaterialområdet.