Robotar sköter jobbet på LEAX.

Robotar sköter jobbet på LEAX.

Flexibel automation spelar en stor roll för LEAX Groups framtid

2014-03-04

Automation spelar en allt större roll inom industrin och då främst inom den tunga industrin. Företag som kan erbjuda automation som dessutom är flexibel kommer att ha stora möjligheter på affärsmarknaden i fortsättningen. LEAX Group är en kontraktstillverkare vilket innebär att deras jobb är att kunna producera produkter på ett snabbare och mer kostnadseffektivt sätt än vad ägarna till produkterna kan göra själva. För LEAX är automation ett måste för att klara av konkurrensen på marknaden. Eftersom att de jobbar på kontrakt och har flera olika kunder skiljer sig produkterna som de tillverkar åt markant.

För LEAX är det särskilt viktigt med en flexibel automation. Ett företag som mer eller mindre ständigt tillverkar samma produkter har inte samma behov av att snabbt kunna ändra maskinerna för att passa de produkter de tillverkar. Mer om industrihjälpmedel hittar du på ABUS.

För företaget är flexibel automation en av de absolut viktigaste kärnfrågorna. De får främst kunder från den tunga industrin i form av fordonsindustrin, deras kunder är bland annat Volvo, ABB, Scania och Atlas Copco. De kontrakt de får innebär att de behöver maskiner som klarar av att skära i solida material och dessutom göra det med största möjliga precision. Vilka sorters beställningar de får in varierar, det kan röra sig om allt från väldigt små beställningar ända upp till 100 000 kopior av samma artikel. Om de inte skulle ha flexibilitet i det de gör skulle de behöva tacka nej till många kontrakt och därmed förlora stora summor pengar.

En långsamt utförd order kan få kunden att gå till en konkurrent nästa gång. Därför behöver de verkligen ha förutsättningarna till att kunna tillverka produkterna snabbt, det är här den flexibla automationen kommer in i bilden.

Ett exempel på en sådan flexibel lösning som LEAX använder sig av är robotarmen UR10 från Universal Robots. Med en traditionell robot krävs det ofta cirka 40 timmar av utbildning för att programmera den. UR10 som är ett exempel på en av de nya och moderna robotarna är betydligt snabbare än så att programmera. Det är också enkelt att göra ändringar allt eftersom det behövs. En teknisk bakgrund tillsammans med den medföljande instruktionsboken kan vara allt som behövs för att kunna göra ändringar, och därmed anpassa roboten för olika produkter.

Flexibiliteten inom automationen ser ut att vara här för att stanna och få en ökad spridning. Vill konkurrenter hänga på blir det svårt om man inte följer med i den tekniska utvecklingen. Ju effektivare robotar som produceras, desto färre blir anledningarna för företag att inte utnyttja den nya tekniken.