Bild från <a href=N.P. Ringström" />

Bild från N.P. Ringström

Ny energiklassning i deklarationerna från 1:a januari

2014-03-07

Från och med den 1:a januari 2014 sker en förändring i energideklarationens sammanfattning. Alla byggnader som deklareras efter detta datum kommer att delas in i en av sju olika energiklasser. Det nya klassificeringssystemet är  utvecklat för att göra det lättare att förstå byggnaders energianvändning.

Den nya klassificeringen placerar byggnader på en skala med sju energiklasser som går från A till G. A-nivån blir tilldelad byggnader med låg energianvändning och G till de med en hög energianvändning. Systemet är utformat efter den energimärkning som du normalt kan se på olika typer av elektroniska produkter, som till exempel TV-apparater eller vitvaror.

Det är enbart energideklarationer som görs från och med den 1:a januari 2014 som kommer att få den nya energiklassen. Deklarationer utförda före detta datum gäller som vanligt i tio år innan de måste förnyas.

Det finns väldigt många olika typer av byggnader i Sverige, där vissa är flera hundra år gamla och andra är utrustade med den senaste tekniken för energieffektivitet. Därför kan man till viss del förutse förbrukningsgraderna hos de olika hustyperna. Boverket beräknar att ett nybyggt hus som förs upp enligt alla dagens krav kommer hamna i klass C. De beräknar även att flesta gamla husen kommer att tillhöra klass E, och att klass A och B främst kommer fyllas upp av dedikerade lågenergibyggnader.

Uppgifter om byggnaders energiklass har redan börjat att implementeras i systemet, och bör finnas med i annonser vid till exempel försäljning av byggnader.

Boverket säger att ny information gällande energideklarationens sammanfattning kommer släppas löpande på deras hemsida. Bland annat ska de utveckla ett verktyg för att omvandla sammanfattningar utförda enligt det gamla systemet till det nya, för de som är intresserade av det.

Läs mer om förändringarna här: Energiklassning i deklarationerna – Boverket.se