Bild: <a href=Advokatfirmanaberg.se" />

Småföretagare ser positivt på 2014

2014-05-05

Trots att 2013 såg en minskning i nyföretagande, och en stor ökning av konkurser verkar småföretagare ha stor optimism inför 2014.

Vismas småföretagsbarometer har i sex års tid undersökt småföretagares verksamhet på månads och årlig basis. Årets undersökning visar att 78 procent av de tillfrågade har en positiv prognos inför det kommande året. Detta är en stor ökning från 2012, då det bara var 65 procent som gick in i det nya året med optimism.

Även inkluderat i undersökningen är bland annat siffror på gällande företags ökning eller minskning av investeringar och lån, samt huruvida verksamheterna har påverkats av konkurser.

Denna optimism kan mycket väl vara befogad. I Konjunkturinstitutets rapport från december kan vi läsa att optimismen inte bara är begränsad till småföretagare. Vi har satt kursen för att komma ur lågkonjunkturen, men återhämtningen sker långsamt på grund av fortsatta problem i världen. Hushållens köpkraft har påverkats positivt bland annat av minskad arbetslöshet, låg inflation och skattesänkningar. För en mer grundlig genomgång av konjunkturläget och en komplett prognos inför 2014 finns denna föreläsning tillgänglig på youtube, som filmades den 18:e december.