Att knyta kontakter är ett steg närmare en anställning

Att knyta kontakter är ett steg närmare en anställning

Dåligt företagsengagemang på jobbmässa

2014-05-08

Många hävdar att vi i Sverige har ett för litet och för smalt utbud av jobb. Det är antagligen en fråga som kan diskuteras i oändlighet, men faktum är att Landskrona har den högsta kvoten av arbetslöshet i Sverige med sina 15,5 procent arbetslösa i arbetsför ålder. Därför hålls det nu med jämna mellanrum en mässa i Landskrona, Jobbmässan, som både fokuserar på både jobb och utbildning. Syftet med mässan är helt enkelt att få folk att komma i kontakt med arbetsgivare i och runt Landskrona. Man vill också göra det enklare att kunna lämna CV direkt till intressanta arbetsgivare. Dock har mässan de senaste året haft enorma problem med att hitta tillräckligt många intressanta arbetsgivare. Det har inte varit något problem med att få besökare till mässan; det är allt som oftast överfullt med människor som letar arbete eller kontakter inom affärslivet. Trots detta är intresset svalt hos de lokala företagen och sättet på vilket man når sina potentiella arbetsgivare är i princip att lämna ett CV till ett bemanningsbolag – något som man kan göra på några sekunder online och då till flera företag samtidigt. Därför se många mässan som ett misslyckande och det är nu viktigt för att inblandade arrangörer att nästa mässa innefattar ett större antal intresserade arbetsgivare. Det är också viktigt att se till att arbetssökande kan närma sig sina framtida arbetsgivare istället för att bara lämna ett CV via ett webbformulär och hamna i mängden bland spontana ansökningar.

Fler utställare behövs till nästa år

Självklart har det ekonomiska läget i världen och i Sverige även påverkat viljan och möjligheten för företag att anställa i högre grad. Till nästa mässa som planeras att hållas i mars år 2014 måste arrangörerna dock definitivt hitta incitament för företag att lägga ner energi och resurser på att vara närvarande på denna mässa. Företagen lägger ner olika mycket resurser på att synas under dessa mässor. Vill man verkligen sticka ut så skall man anlita ett proffs som Dohrns eller ta till sina kreativa sida och försöka koordinera allt själv. Det svåra är dock, säger arrangörerna, att med någon magisk formel öka efterfrågan på arbetskraft och få företag att anställa mer. Till syvende och sist handlar det om att hamna i ett tryggt ekonomiskt klimat med kontinuerlig tillväxt innan företag börjar anställa i ökande takt. Målet med mässan är att alla besökare, oavsett om de har knutit några nya affärskontakter eller inte, kan känna att de har tagit ett steg framåt i sitt jobbsökande. Det kan vara sådant som att veta mer om de valmöjligheter som finns och vad för slags kompetenser som olika företag söker hos en framtida anställd.