Sämre kvalité på Norrbottens isar

Sämre kvalité på Norrbottens isar

Klimatet förändrar företags förutsättningar

2014-07-07

Länsstyrelsen släppte nyligen en rapport som behandlade och redogjorde för några av de dramatiska konsekvenser som vi kan komma att uppleva som en följd av de klimatförändringarna som vi just nu upplever. De mest centrala konsekvenserna påstås vara översvämningar, sämre isar och andra effekter som påverkar den svenska naturen.

Länsstyrelsen har tagit hjälp av konsultbolaget Tyrén när de har samlat in information till sin rapport och gjort sammanställningen. Undersökningarna är anpassade till geografiska kommuner och är därför anpassade till varje enskild svensk kommuns problem och risker. I Norrbotten har man redan börjat se konsekvenserna av den globala och lokala uppvärmningen. Till exempel rapporteras att isarna håller lägre kvalitet än förr, senare snöfall varje höst och vinter samt att översvämningar och regn blir allt mer intensivare. Man ser också trender i hur turismen har anpassat sig på grund av detta och hur skogsbruket gradvis förändras och går mot att mer satsa på växter och träd som tidigare höll till på mer sydliga breddgrader.

Dock återfinns det en del positiva besked, så som att de eventuellt ökade vattennivåer inte kommer att orsaka några större problem samt att värmeböljorna inte kommer att vara lika extrema som man först hade befarat. För företag med tunga fordon kommer möjligtvis förutsättningarna förändras då nya lösningar för vägunderhåll kan komma att bli aktuella. Rackstad i Arvika ser trots detta en fortsatt ökad sysselsättning framöver.