Granskning sker från olika instanser

Granskning sker från olika instanser

Efter sommarens olyckor: nu ska Rikspolisstyrelsen granska studentflaken

2014-07-10

Försommaren 2014 har kännetecknats av ovanligt många olyckor som involverar studentflak. Nu har Rikspolisstyrelsen bestämt sig för att studentflaken måste ses över. I nuläget handlar det dock inte om att förbjuda studentflaken helt, utan om ett större ansvarstänk. Det här framgår i ett nyhetsmeddelande från 13 juni 2014 på som publicerats på Polisens webbplats. Vill du läsa hela meddelandet hittar du det här: http://polisen.se/Aktuellt/Nyheter/Gemensam/2014/juni/Polisen-vill-ha-sakrare-studentflak/

De senaste veckorna har olika medier kunnat rapportera om rekordmånga olyckshändelser med studentflak. Västerås, Borlänge, Trollhättan och Kungsbacka är exempel på orter där studenter och förbipasserande råkat illa ut på grund av flaken. Det har handlat om studenter som ramlat av, blivit påkörda eller på annat sätt skadat sig på flaken. Förbipasserande har fått föremål kastade på sig och på sina bilar. Den stora mediala uppmärksamheten har resulterat i ett flertal debatter om studentflakens faror, och Rikspolisstyrelsen har nu beslutat sig för att göra något åt saken. Studentflaken måste helt enkelt bli säkrare, både för studenter och för allmänhet. Många härliga minnen och studentfotografier har tagits och tas under kvällen, men trots detta måste man ta hänsyn till farorna som råder. Läs mer studentfotografier: http://www.bgafotocenter.se/

I dagsläget är det inte förbjudet att åka studentflak, men det finns särskilda bestämmelser och regler som måste följas. Bland annat måste flaken ha hållfasta skyddsräcken som är minst 110 centimeter höga, och fordonet får inte färdas snabbare än 20 kilometer i timmen. På Transportstyrelsens webbplats kan du läsa mer om vad som är tillåtet och inte: http://www.transportstyrelsen.se/Vag/Trafikregler/Lasta-dra/Studentflak-och-karnevalstag/

Rikspolisstyrelsen kommer inom kort att skicka ut en begäran till Sveriges alla polismyndigheter. Ett av syftena är att samla in information om olyckor som uppstått i samband med flakåkande. Ett annat syfte är att kartlägga andra typer av händelser eller problem som inträffat i samband med studentflak, till exempel när förbipasserande drabbats. Den insamlade informationen ska sedan analyseras och diskuteras ihop med bland annat Trafikverket och Transportstyrelsen. Förhoppningen är att tydliggöra vilka risker som finns med studentflaken, och hur ansvaret för säkerheten kan fördelas.