Inom en snar framtid har du termostaten i fickan.

Inom en snar framtid har du termostaten i fickan.

Elkunder på Gotland kan styra uppvärmning efter elpriset

2015-07-07

Under det senaste året har 200 villaägare på Gotland deltagit i testet av ett så kallat smart elnät. En del av testet gick ut på att anpassa uppvärmning efter elens pris och tillgänglighet. Målet har varit att anpassa elkonsumtionen till de tillfällen då det finns bäst tillgång till billig förnybar el. Och hittills har testet varit en succé.

– Vi har kunnat flytta förbrukning från dyra till billiga timmar samtidigt som kunderna blivit mer medvetna om sin energikonsumtion och sina elkostnader, säger Christina Svalstedt, projektledare för Smart Kund Gotland.

Systemet anpassar konsumtionen automatiskt efter husägarnas egna inställningar. Ett schema över elkonsumtionen skickas dagligen till en app som visar hur olika apparater och funktioner kommer anpassas, till exempel vilket klockslag som en elpanna eller ett element kommer vara påslaget. Det här schemat går också att ändra manuellt vid behov.

Exakt hur mycket hushållen har sparat på att använda denna tjänst är ännu inte klarlagt, men det är något som kommer undersökas närmre framöver.

Relaterad läsning: Ny energiklassning i deklarationerna från 1:a januari