Förnybar energi direkt från luften

Förnybar energi direkt från luften

Motgångar för vindkraftsparken i Nykarleby

2015-07-07

Under februari 2013 verkade det som om allt var klart inför den nya vindkraftsparken i Nykarleby. Men nu, nära två och ett halvt år senare, verkar det som om bygget kommer bli svårare än vad man kunde förutse.

Vid ett lokalt informationstillfälle om vindkraftsparken möttes bygget av både stöd och motstånd, och oron för förstörda landskap och misslyckande på marknaden verkade vara stor.

Ett av de största problemen som OX2 behöver lösa är de nya villkoren kring inmatningstariffer för vindkraft. Inmatningstariff är ett statligt utfärdat produktionsstöd som ges ut till el producerad genom förnybara källor som motsvarar skillnaden mellan ett givet riktpris och det rådande marknadspriset för el. Dels har regeringen har sänkt kvoten från 2 500 megavoltampere till 2 000, och dels har OX2 ännu inte lämnat in någon ansökan för stöd.

Trots detta är OX2 inte oroliga.

- Vi tror på framtiden och fortsätter att utveckla, säger Egon Nordström, projektansvarig på OX2, till Svenska Yle. Det står klart och tydligt i regeringsprogrammet att man efter inmatningstariffen kommer att fundera på någon annan form av stöd.

Strax efter informationsmötet stötte projektet på ytterligare ett problem från ett oväntat håll, nämligen pälsuppfödare. Tidigare rekommendationer från pälsdjursuppfödare var att en vindfarm inte bör vara inom 700 – 800 meter från ett vindkraftverk, då bullret kan vara dödligt stressande för djuren. Nu har avståndsrekommendationen ökat till 1 500 meter, vilket försvårar utbyggning och nybygge i många områden.

Slutligen så mötte OX2 ännu ett bakslag i sina planer när nio planerade vindkraftverk i Tjöck blev nedröstade av stadsstyrelsen i Kristinestad. Under samma möte blev också parken i Lappfjärd-Dagsmark återremitterad.

Tiden får utvisa huruvida de nya vindkraftverken någonsin kommer att kunna byggas.