Fyrahundra år av lyxkonsumtion

Fyrahundra år av lyxkonsumtion

Svensk lyxkonsumtion i ett historiskt perspektiv

2015-07-08

Sverige är ett land med en rik historia, präglad av konflikt och klasskillnader under tusentals år. Och något som verkligen sätter dessa skillnader i kontrast är hur de rika valt att spendera sina pengar och på vad. Helt enkelt, vad som anses vara lyx.

Det är ämnet för en ny antologi av Paula von Wachenfeldt och Klas Nyberg. I Det svenska begäret – Sekler av lyxkonsumtion målar de upp hur lyxkonsumtionen sett ut i Sverige ur ett historiskt perspektiv. Målet har varit att sätta lyxen i ett tidssammanhang för att se vilka sociala, ekonomiska och kulturella betydelser den har haft genom åren. De målar upp lyxkonsumtionen i Sverige genom historiska exempel från de senaste fyrahundra åren, för att uppnå en större förståelse för mänsklighetens begär, behov och ambitioner.

Boken är utgiven av Carlsson Bokförlag och finns tillgänglig från 10 april 2015.

Det kanske kan vara särskilt intressant att jämföra mot de senaste trenderna i västvärldens lyxkonsumtion.